Gdy tęsknimy za bardzo, czyli wszystko o urlopie wychowawczym co powinien wiedzieć rodzic

Czasami jest tak, że nie możemy. Czasami jest tak, że nie chcemy. A czasami po prostu nie mamy gdzie wrócić. Rok mija szybko, za szybko. I nagle nasze dziecko dmucha bądź opcjonalnie zjada, świeczkę na torcie, a my musimy powrócić do „rzeczywistości”, ale czy na pewno?
Dla rodziców, którzy chcą/muszą dłużej jest alternatywa, URLOP WYCHOWAWCZY.
Poniżej przestawiam najważniejsze informację  dotyczące tej instytucji oraz udzielam pytanie, które mi często zadajecie 🙂
urlop

KOMU PRZYSŁUGUJE?
Przysługuje obojgu rodzicom, pod warunkiem, że każdy z nich posiada status pracownika, zgodnie z kodeksem pracy.
Warunkiem jego przyznania jest posiadanie 6 miesięcznego stażu pracy. Ale UWAGA !!! nie tylko u danego pracodawcy, a ogólnie. Również zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18 czerwca 1998 r., III AUa 296/98, OSA 1999/5/28) , wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych . W celu wyjaśnienia, okres urlopu macierzyńskiego oraz przebywanie na zwolnieniu lekarskim również wliczają się w staż pracy. Czyli jeśli pracownica była przed pójściem na ZUS_ZLA zatrudniona 3 miesiące, po raz pierwszy i potem kolejne np. 6 spędziła na zwolnieniu, ma już 9 miesięczny staż pracy i może śmiało ubiegać się o urlop wychowawczy, po upływie wybranego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (jeśli z niego korzystała).

JAK DŁUGO?
Urlop może trwać maksymalnie 36 miesięcy, do ukończenia przez dziecko 5 lat (ewentualnie 18 przy niepełnosprawności)należy pamiętać, że urlop przydzielany jest na dziecko, a nie dla rodzica. Rodzice razem mogą z niego korzystać maksymalnie przez 4 miesiące. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu określonego powyżej.Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach wspólnie, gdyż jest to urlop z prawem niecedowanym, tak więc de fecto części jest 4 +1 (obligatoryjny miesiąc).

UWAGA WIELE ŹRÓDEŁ NIE PODAJE TEGO!!!!!
De facto np. matka może przebywać na urlopie maksymalnie 35 miesięcy, gdyż ostatni miesiąc przysługuje ojcu i nie może on z tego prawa zrezygnować. (dotyczy to wniosków złożonych po 1.10.2013r.)W przypadku wspomnianej niepełnosprawności, przysługuje prawo do dodatkowych 36 miesięcy, czyli rodzic taki ma 72 miesiące urlopu.

Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

1) drugi rodzic dziecka nie żyje,
2) drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
3) drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

 

CO ZROBIĆ ABY GO UZYSKAĆ?

Należy złoży wniosek do pracodawcy, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem jego rozpoczęcia

CO MUSI ZAWIERAĆ WNIOSEK?
Zgodnie z przepisami wniosek musi zawierać:

1) wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
2)wskazanie okresu urlopu  wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
3) określenie liczby części urlopu  wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

W związku z tym, iż urlop przysługuje obojgu rodzicom należy do niego dołączyć również  pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.
Oświadczenie to nie jest wymagane w razie:
1) ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;
2) ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;
3) gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.
Wówczas dołącza się odpowiednio:
1) prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej – w przypadku, o którym mowa w pkt 1;
2) prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka – w przypadku, o którym mowa w  pkt 2;
3) dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku – w przypadku, o którym mowa w  pkt 3.
Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się także:
1) pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego, jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. w sytuacji stan zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, gdyż wówczas urlop wychowawczy może być udzielony  w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
URLOP JAKO RATUNEK PRZED ZWOLNIENIEM
Czy urlop może nas ochronić przed zwolnieniem z pracy? No niestety nie, jeśli wypowiedzenie zostało nam już złożone. Zgodnie z przepisami w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, urlopu udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonania tej czynności. Oczywiście w praktyce sprowadza się to do sytuacji, iż w chwili kiedy pracodawca daje nam wypowiedzenie, my wręczmy mu wniosek o urlop, wówczas powstaje pytanie kto był pierwszy? No cóż jednym rozwiązaniem jest przedłożenie sporu do sądu pracy, który podejmie w tym temacie stosowną decyzję. Jeśli udowodnimy, iż to my byliśmy pierwsi wówczas Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

URLOP A PIENIĄDZE?
W swojej istocie, urlop jest bezpłatny.
Jednak Kodeks pracy przewiduje możliwość pracy w tym okresie. Może to być praca zarobkowa u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, ALE JEST WARUNEK!!!  nie może ona uniemożliwiać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Kontrolę w tym zakresie może sprawować pracodawca, który przyjął wniosek i w ustalonych okolicznościach wezwać do powrotu do pracy, jeśli okaże się, że naciągamy system.
Co do zasady może to być praca reglamentowana przez Kodeks pracy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby był to stosunek cywilnoprawny, tj. np. umowa zlecenie, o dzieło. Należy jednak pamiętać, iż jeśli z ich tytułu pracownik będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, to pracodawca powinien zostać o tym poinformowany. Tak będzie jeśli będziemy świadczyć usługi na umowie zlecenie.
Jest też inna opcja, można wystąpić o zasiłek rodzinny, którego wysokość wynosi 400 zł.

URLOP WYCHOWAWCZY A URLOP?
Za okres przebywania na urlopie nie naliczają nam się dni wolne, jak to ma miejsce np. podczas urlopu macierzyńskiego.  Jeśli urlop trwał dłużej niż miesiąc a nie dłużej niż dany rok, tj. np. w lutym poszliśmy na urlop wychowawczy, który trwał do pażdziernika, to nasz urlp będzie obliczany zgodnie z zasadami art.155[2] KP, czyli proporcjonalnie. Tak wiec musimy przysługujący nam wymiary urlopu podzielić na 12 miesięcy a potem pomnożyć przez miesiące, kiedy pracę świadczyć będziemy.

Podstawa prawna: 

  • art. 186 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.),
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. nr 230, poz. 2291).
Reklamy

4 myśli w temacie “Gdy tęsknimy za bardzo, czyli wszystko o urlopie wychowawczym co powinien wiedzieć rodzic

  1. debiutanka pisze:

    Szukam i szukam, ale chyba jakaś nie kumata jestem :(,bo nie mogę znaleźć. Czy urlop wychowawczy można wziąć w dniach tzn np od 12.01.2015 do 30.03.2015, czy tylko w pełnych tygodniach, a może miesiącach?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s