Położna – czyli kobieta kobiecie

Zawsze mówiłam, że jeśli nie zostałabym prawnikiem zostałabym położną.
Jest to jeden z tych zawodów, o których można powiedzieć, iż jest naprawdę niesamowity. Wymagający, ale i niesamowity. Położne od wieków asystują w porodzie, przyjmują na świat nowe życie. Są dla położnicy jedną z najważniejszych osób na sali porodowej. To one mają poprowadzić kobietę przez wyzwanie jakim jest poród.

Zadaniem położnej jest opieka i wspieranie przyszłych matek.

141338604_c1_w555
Tak powinno być, ale  cóż często jest zupełnie inaczej.

W moim skromnym, acz zarazem bogatym doświadczeniu ciężarnej, zetknęłam się z położnymi pracującymi na każdym możliwym oddziale…. Czytaj dalej

Reklamy